Kako globalno gospodarstvo okreva po COVID-19?

Updated: Dec 22, 2020

AGN International, združenje nepovezanih in neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij, katerega član je tudi A Tax International, je pripravilo novo številko mesečnega poročila »AGN Covid-19 indeks okrevanja gospodarstva« za mesec junij 2020. Člani AGN so na podlagi interakcij s svojimi strankami zbrali podatke, na katerih temelji poročilo. Ker člani AGN aktivno sodelujejo z majhnimi in srednje velikimi družbami na globalni ravni, je kazalnik gospodarske klime kredibilen pokazatelj gospodarskega razpoloženja družb v globalnem merilu.


Iz poročila lahko razberemo, da se je v juniju 2020, v primerjavi s preteklim opazovanim obdobjem (maj 2020), znatno izboljšal kazalnik gospodarske klime za preteklih 30 dni. Obenem pa ni opaznih sprememb kazalnika gospodarske klime, ki nakazuje spremembe za naslednjih 30 dni. Velik del družb, ki so bile vključene v raziskavo, pričakuje rahlo izboljšanje gospodarske klime. Najbolj optimistični odzivi in napovedi prihajajo iz Evrope, Oceanije in Severne Amerike.


Kljub rahlemu optimizmu pri ocenjevanju stanja gospodarske klime za preteklih 30 dni, to ni vplivalo na izboljšanje pričakovanj glede okrevanja gospodarstva v prihodnosti. Približno 44% podjetij, ki so bila vključena v raziskavo, pričakuje začetek izboljšanja razmer na trgu v naslednjih 90 dneh, kar je enak rezultat kot v raziskavi, ki je bila opravljena za mesec maj 2020. Odstotek tistih, ki menijo, da lahko dosežejo predkrizno raven poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih, pa je upadel za 4 odstotne točke na 16%.

* Glavna kazalnika raziskave sta kazalnik gospodarske klime in pričakovanje okrevanja gospodarstva. Prvi kazalnik – kazalnik gospodarske klime ima vrednosti v razponu med -100%, v primeru samih negativnih odzivov, in 100%, v primeru samih optimističnih odzivov. Vrednost 0% je nevtralna. Drugi kazalnik – pričakovanje okrevanja pa meri odstotek odzivov, ki pričakujejo okrevanje v določenem obdobju.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

8 views0 comments