top of page

EU in Nova Zelandija podpisali ambiciozni Prosto Trgovinski Sporazum

🌐 Dne 9.7., sta EU in Nova Zelandija podpisali zgodovinski prosto trgovinski sporazum (PTT), ki obeta velike koristi za podjetja EU. PTT naj bi že v prvem letu zmanjšal carinske dajatve za podjetja EU v višini 140 milijonov evrov letno. Ta sporazum naj bi v desetih letih povečal dvostransko trgovino za do 30% in morda povečal letni izvoz EU za do 4,5 milijarde evrov. Naložbe EU na Novi Zelandiji bi lahko narasle za 80%.


Sporazum vključuje edinstvene zaveze o trajnosti, ki vključujejo spoštovanje Pariškega podnebnega sporazuma in osnovne delovne pravice. Po pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta bo sporazum potrjen tako v EU kot na Novi Zelandiji, kar bo pomenilo njegovo uveljavitev.


Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pohvalila sporazum: 🎙️"Nova Zelandija je za nas ključni partner v indopacifiški regiji. Ta prosto trgovinski sporazum nam prinaša velike priložnosti za naša podjetja, kmete in potrošnike na obeh straneh."

Sporazum odpira številne priložnosti za podjetja, vključno z:

 • Odpravo carinskih dajatev na izvoz EU na Novo Zelandijo

 • Večji dostop do storitvenega trga Nove Zelandije

 • Nediskriminatorno obravnavo vlagateljev

 • Izboljšanje dostopa podjetij EU do javnih naročil na Novi Zelandiji

 • Določa visoke standarde za zaščito osebnih podatkov

 • Močno zmanjšuje administrativne ovire za hitrejši pretok blaga

Za kmete EU bo PTT koristen, saj bodo carinske dajatve na ključne izvozne izdelke EU odpravljene že od prvega dne. Za določene občutljive kmetijske proizvode pa ne bo izvedena liberalizacija trgovine. Namesto tega bo sporazum dovoljeval uvoz iz Nove Zelandije po znižanih stopnjah carine oz. po stopnji 0% le v omejenih količinah.


PTT med EU in Novo Zelandijo je prvi, ki vključuje novo strategijo EU o trgovini in trajnostnem razvoju. Pokriva širok spekter vprašanj, vključno s posvečenim poglavjem o trajnostnih prehranskih sistemih, členom o trgovini in enakosti spolov ter posebno določbo o trgovini in reformi subvencij fosilnih goriv.


Sporazum zdaj čaka na soglasje Evropskega parlamenta. Ko bo odobren in ko bo Nova Zelandija zaključila svoj ratifikacijski postopek, bo PTT lahko začel veljati. Pogajanja za ta sporazum so se začela junija 2018, kar je rezultiralo v napoved sporazuma 30. junija 2022.Več podrobnosti je dostopnih na povezavi spodaj:


__________________


EU and New Zealand Ink Transformative Free Trade Agreement


🌐 On the 9th of July, in a landmark move, the EU and New Zealand formalized a free trade agreement (FTA) that promises significant gains for EU businesses. The FTA is estimated to eliminate €140 million per year in duties for EU companies from the first year itself. This deal is predicted to boost bilateral trade by up to 30% within ten years and possibly increase EU annual exports by up to €4.5 billion. The potential for EU investment in New Zealand could surge by 80%.


The agreement comes with unique sustainability commitments that include adherence to the Paris Climate Agreement and protection of core labor rights. Once the European Parliament consents, the deal will be ratified by both the EU and New Zealand, marking its commencement.


President of the European Commission, Ursula von der Leyen, hailed the agreement: 🎙️"New Zealand is a key partner for us in the Indo-Pacific region. This free trade agreement will bring major opportunities for our companies, our farmers, and our consumers, on both sides."

The agreement opens up numerous opportunities for businesses, including:

 • Elimination of tariffs on EU exports to New Zealand

 • Greater access to New Zealand’s services market

 • Ensures non-discriminatory treatment of investors

 • Improves EU companies' access to New Zealand's government procurement contracts

 • Sets high standards for personal data protection

 • Significantly reduces compliance requirements for quicker goods flow

For EU farmers, the FTA will be beneficial as tariffs on key EU exports will be eliminated from day one. However, for certain sensitive agricultural products, no trade liberalization will be implemented. Instead, limited amounts of zero or lower tariff imports from New Zealand will be allowed.


The EU-New Zealand FTA marks the first to embody the EU's new trade and sustainable development strategy. It covers a wide range of issues, including a dedicated sustainable food systems chapter, a trade and gender equality article, and a specific provision on trade and fossil fuel subsidies reform.


The agreement now awaits consent from the European Parliament. Once approved, and after New Zealand completes its ratification procedure, the FTA can enter into force. The negotiations for this agreement started in June 2018, culminating in the deal being announced on 30 June 2022.


More details are available at the link below:

23 views0 comments

Comments


bottom of page