top of page

Dogovor vrha Evropske unije

Updated: Nov 18, 2021

Voditelji držav članic so v torek, 21.7.2020, peti dan pogajanj, dosegli dogovor o novem proračunu Evropske unije za naslednjih sedem let. Slovenija v naslednjem proračunskem obdobju 2021-2027 ostaja neto prejemnica in bo upravičena do 10,5 milijarde EUR sredstev, od tega 6,6, milijarde EUR nepovratnih sredstev. 


Celoten proračun EU v vrednosti 1,82 bilijona EUR obsega tudi sklad za okrevanje po epidemiji COVID-19, v vrednosti 750 milijard EUR. V skladu za okrevanje so se prvotno predvidena posojila zvišala iz 250 na 360 milijard EUR, nepovratna sredstva pa so se znižala iz 500 na 390 milijard EUR.


Dogovor morata potrditi še Evropski parlament in Evropski svet, ki pa sta že sporočila, da ne bosta samo ravnodušno potrdila predvidenega zmanjšanja sredstev na področju študentskih izmenjav, zelene Evrope in reševanja migracijskih težav.


V sredo, 22.7.2020 se je Vlada Republike Slovenije sestala na Brdu, kjer se je seznanila s potekom črpanja sredstev iz dosedanjega evropskega proračuna 2014-2020. Realizacija za omenjeno obdobje znaša skromnih 39%. Vlada RS bo za nadaljnja črpanja reorganizirala delo z oblikovanjem projektne skupine, prioriteti pa bosta zdravstvo in dolgotrajna oskrba starejših. Ne glede na dejstvo, da si Slovenija iz novega proračuna EU obeta zajetna sredstva za naslednjih sedem let, bo izplen odvisen predvsem od realizacije črpanja omenjenih sredstev.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

12 views0 comments

Comments


bottom of page