top of page

Bitka za teran na evropskem sodišču

Updated: Nov 18, 2021

Sodišče Evropske unije (angl. The Court of Justice of the European Union) s sedežem v Luksemburgu je danes, 9. septembra, razsodilo, da je ime „Teran“ lahko navedeno tudi na etiketi hrvaških vin pod določenimi pogoji.

Kot izhaja iz Sporočila za medije, ki ga je pripravilo Splošno sodišče*, je le-to zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti Delegirane uredbe (EU) 2017/13531, v skladu s katero je ime „Teran“ pod strogimi pogoji lahko navedeno kot sorta vinske trte na etiketi vin, proizvedenih na Hrvaškem.

Spomnimo, zakaj je Slovenija vložila tožbo proti Evropski komisiji, in kaj je jedro meddržavnega spora. Tožba Slovenije se je nanašala na ime „Teran“, ki ga uporabljajo vinarji v Sloveniji in tudi na Hrvaškem. Slovenci izraz ''Teran'' uporabljamo za pridelavo vina na Krasu iz čiste sorte vinske trte refošk. Od pristopa Slovenije k Evropski uniji se je lahko to ime uporabljalo le na etiketah nekaterih slovenskih vin. Za to ime je priznana tudi zaščitena označba porekla, ki spada v evropsko shemo kakovosti. Shema zajema pridelke ali živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države.

Evropska komisija je nato leta 2017 Hrvaški dovolila rabo imena ''Teran'' kot sorte vinske trte za vino z zaščiteno označbo porekla „Hrvatska Istra“, kar seveda Slovenija ni sprejela. Slovenija je očitala Hrvaški, da z navedbo imena ''Teran'' zavaja potrošnike, kar je omenjena sodba očitno zavrnila. Hrvaški proizvajalci terana morajo ime „Teran“ kot sorto vinske trte na etiketi vina vedno navesti v povezavi z navedbo hrvaške zaščitene oznake „Hrvatska Istra“, ki mora biti prikazana z večjimi črkami kot ime „Teran“, prav tako morata biti obe oznaki v istem vidnem polju za potrošnika.

Slovenija se sicer lahko na odločitev Sodišča EU pritoži, vendar ni pričakovati, da bo to tudi zares storila. Slovenija bo morala nositi stroške postopka, tako svoje, kot tudi stroške Evropske komisije.

* Naloga Sodišča Evropske unije je, da skrbi za enotno razlago in uporabo prava EU v vseh državah članicah ter skrbi, da države in institucije EU ravnajo v skladu s pravom EU. Sodišče EU sestavljata dva organa, to sta Sodišče in Splošno sodišče. Sodišče obravnava zahteve nacionalnih sodišč za predhodno odločanje, nekatere ničnostne tožbe in pritožbe, Splošno sodišče pa obravnava ničnostne tožbe posameznikov, podjetij in v nekaterih primerih držav EU. V praksi to pomeni predvsem zadeve v zvezi s konkurenčnim pravom, državno pomočjo, trgovino, kmetijstvom, blagovnimi znamkami. Le-to je danes odločilo, da Hrvaška lahko uporablja ime teran za ime sorte vinske trte. Odločalo je o slovenski tožbi proti Evropski komisiji glede hrvaške izjeme za uporabo imena teran.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

24 views0 comments

Comments


bottom of page