top of page

📰 [ATI finančni fokus] - Obseg in pomembnost Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti 🌍

"Trajnostni razvoj postaja ključen vidik poslovanja, saj podjetja postajajo vse bolj odgovorna do okolja in družbe. Implementacija Direktive o skrbnem pregledu podjetij je zato nujna, saj zahteva vključitev trajnostnih vidikov v poslovanje, kar ne vpliva samo na okolje, temveč tudi na poslovno uspešnost. V novici izpostavljamo obseg CS3D, časovni okvir in kaj to pomeni v praksi."


🔎 Obseg CS3D

 

Direktiva velja za podjetja EU, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

a.) Podjetje ima povprečno več kot 250 zaposlenih in celotnih prihodkov več kot 40 milijonov EUR,

b.) Podjetje ni doseglo pragov pogoja (a), vendar ima končno matično podjetje skupine 500 zaposlenih in celotnih prihodkov več kot 150 milijonov.

 

Direktiva prav tako velja za podjetja iz tretjih držav, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

a.) Višina celotnih prihodkov več kot 150 milijonov EUR, pod pogojem, da je bilo vsaj 40 milijonov EUR ustvarjenih v EU,

b.) Podjetje ni doseglo pragov pogoja (a), vendar ima končno matično podjetje skupine 500 zaposlenih in celotnih prihodkov več kot 150 milijonov ter vsaj 40 milijonov ustvarjenih v EU.

 

🕒 Časovni okvir

 

Po obdobju prenosa držav članic v nacionalno zakonodajo bo Direktiva začela veljati za podjetja v obsegu v različnih časovnih razporedih, odvisno od celotnih prihodkov in števila zaposlenih.

 

⤷ Skupina - določbe CS3D bodo najverjetneje veljale od leta 2027 za prvo skupino podjetij, ki obsega:

• EU podjetja ali skupine podjetij z več kot 1.000 zaposlenimi in celotnimi prihodki, ki presegajo 150 milijonov EUR, in

• Podjetja iz tretjih držav in skupine s celotnimi prihodki več kot 150 milijonov EUR v Evropski uniji.


⤷ Skupina - določbe CS3D bodo najverjetneje veljale od leta 2028 za drugo skupino podjetij, ki obsega:

• EU podjetja ali skupine podjetij z več kot 500 zaposlenimi in celotnimi prihodki, ki presegajo 150 milijonov EUR,

• EU podjetja z več kot 250 zaposlenimi in celotnimi prihodki več kot 40 milijonov EUR,

• Podjetja iz tretjih držav s celotnimi prihodki v višini 150 milijonov EUR, od tega več kot 40 milijonov EUR ustvarjenih v EU.


🌱 Kaj CS3D pomeni v praksi?

 

CS3D bo podjetja prisilila, da implementirajo korporativno skrbnost v svoje politike, tako da vključijo:

• Opis pristopa podjetja k skrbništvu, vključno z kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi obzorji.

• Kodeks ravnanja, ki velja za celotno podjetje in njegove podružnice v vseh operacijah.

• Opis implementiranih postopkov skrbništva.

• Opis nadzornih ukrepov, sprejetih za zagotavljanje skladnosti s kodeksom ravnanja.

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, kako se podjetja odzivajo na izzive, ki jih prinaša Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti (CS3D). Osredotočili se bomo na podjetniški načrt za podnebni prehod, odgovornosti direktorjev do trajnostnega gospodarstva, sankcije in obveznosti ter dejanske in potencialne škodljive vplive v povezavi CS3D z drugimi predlogi za poročanje o trajnosti.

 

💡 Za več informacij in prilagojeno svetovanje, rezervirajte brezplačen posvet z našimi strokovnjaki.

 

📅 Rezervirajte svoj termin: https://lnkd.in/eiHFDu_q

 


6 views0 comments

댓글


bottom of page