top of page

Analiza podatkov iz obračunov akontacije dohodnine & dohodnine od dohodkov z opravljanjem dejavnosti

Updated: Nov 18, 2021

Sektor za analize in koordinacijo davčne politike, ki deluje v okviru Ministrstva za finance, je objavil analizo podatkov za leto 2019, kjer so predstavili podatke o obračunih akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti.


V letu 2019 je bilo oddanih 123.255 obračunov akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz strani 122.255 zavezancev. Slaba polovica, tj. 49 % zavezancev je ugotavljala davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, njihova skupna višina davčne obveznosti pa je znašala 63 milijonov EUR. Število teh zavezancev je v letu 2019 (glede na leto 2018) naraslo za kar 13 %. Največ zavezancev, ki uveljavlja normirane stroške, opravlja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, teh je kar 29 % vseh, ki so uveljavljali normirane stroške v omenjenem letu. Sledijo jim kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (10 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (9 %). Med t. i. normiranci so z vidika statusne pravne oblike prevladovali samostojni podjetniki (84 %).

Dobra polovica, tj. 51 % zavezancev je ugotavljala davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter v državni proračun vplačala 60 milijonov EUR davka. Število teh zavezancev je v letu 2019 glede na leto 2018 upadlo za 5 %. Največ zavezancev je opravljalo dejavnost gradbeništva (16 %), dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (14 %), sledijo pa predelovalne dejavnosti (13 %). Iz vidika statusne pravne oblike je imel večji del zavezancev status samostojnega podjetnika (91 %). Povprečna efektivna davčna stopnja (razmerje med davčno obveznostjo in davčno osnovo) je za te zavezance v letu 2019 znašala 11 %.


Možnost zmanjšanja davčne osnove in davčne olajšave je za leto 2019 uveljavilo 29 % zavezancev glede na vse z dejanskimi odhodki, v skupni višini to znaša 93 milijonov EUR. Med vsemi olajšavami so največji delež (75 %) predstavljale olajšave za investiranje (70 milijonov EUR).


Več o statistiki in analizi podatkov lahko preberete v dokumentu, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page