Kakšne spremembe nam prinašata noveli Stvarnopravnega ter Kazenskega zakonika?

Updated: Dec 22, 2020Ob vsakodnevnem spremljanju interventnih ukrepov Vlade RS, zaradi prisotnega virusa Covid-19, vas želimo neodvisno od navedenega seznaniti z nekaterimi spremembami pomembnejših obstoječih zakonov, ki bodo pričele veljati ob koncu marca.


1. Sprememba obstoječega Stvarnopravnega zakonika


Z dnem 29.3.2020 je pričela veljati zadnja novela obstoječega Stvarnopravnega zakonika, prinaša kar nekaj sprememb, in sicer med drugim opredeljuje pojem živali in določa, da živali niso stvari temveč čuteča živa bitja, katerih zaščito urejajo posebni zakoni. Nadalje spreminja določila glede upravljanja s stvarmi, uvaja celotno poglavje v zvezi s povezanimi nepremičninami, ki poleg opredelitve slednjih ureja še nastanek, upravljanje in prenehanje le-teh. Nadalje dopolnjuje člen o neposestni zastavni pravici in določa, da je predmet slednje lahko tudi poslovna oprema. Spreminjajo se tudi določbe v zvezi z registrom neposestnih zastavnih pravic, v sklopu česar se opredeljuje tudi namen in javnost registra ter hrambo podatkov. Nekaj pomembnejših novosti pa se nanaša tudi na stavbno pravico, ki je po novem lahko ustanovljena tako za določen kot tudi za nedoločen čas in se lahko zastavi.


2. Sprememba obstoječega Kazenskega zakonika


Z dnem 29.3.2020 je pričela veljati tudi zadnja novela obstoječega Kazenskega zakonika, ki podaljšuje zastaralne roke, po poteku katerih kazenskih pregon ni več mogoč za čas enak trikratniku dosedanjega roka, in sicer za nekatera kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo mlajšo od 15 let ter za nekatere kvalificirane oblike drugih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost).


V primeru dodatnih vprašanj so vam na voljo naši svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali ter odgovorili na vsa vaša vprašanja.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

29 views0 comments