top of page

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih

Updated: Nov 19, 2021

Sproti spremljamo sprejeme interventnih ukrepov s strani Vlade Republike Slovenije (RS). Da vam olajšamo osebno delovanje in seveda poslovanje, vam pošiljamo zbirko včeraj sprejetih ukrepov iz strani Vlade RS, ki so pomembni iz vidika izpolnjevanja vaših obveznosti oziroma uresničevanja vaših pravic. Predlogi zakonov so še v obravnavi v državnem zboru in se pričakuje da bodo potrjeni v kratkem.


1. Potrjen je bil predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki med drugim omogoča zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID-19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic strank.


2. Sprejet je bil predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim se podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.


Glede na navedeno se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020. Z zakonom se zamika tudi skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.


3. Vlada RS je dala soglasje h Ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so pripravljeni skladno z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo interventne ukrepe, ki jih je možno implementirati v kratkem časovnem obdobju, med katere spadajo tudi ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada v obliki ugodnih finančnih instrumentov, kot so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter garancije za bančne kredite z znižano obrestno mero.


4. Upravna enota Ljubljana od dne 17. 3. 2020, do vključno 16. 4. 2020 ne opravlja nobenih postopkov v zvezi z registracijo vozil.


5. Republika Avstrija je 17.3.2020 ob polnoči zaprla 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo. Na večjih mejnih prehodih ostaja promet nespremenjen. Odprti prehodi od 18. marca tako ostajajo: Bonisdorf – Kuzma, Langegg – Jurij, Mureck – Trate, Radlpaß – Radelj, Sicheldorf – Gederovci, Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta), Spielfeld (Bahnhof) – Šentilj (železnica), Spielfeld (Bundesstraße) – Šentilj (magistrala), Bad Radkersburg – Gornja Radgona, Karawankentunnel (A11) – Karavanke (A2), Loibltunnel – Ljubelj, Wurzenpass – Korensko sedlo, Grablach – Holmec in Lavamünd – Vič.


6. Izdan je Odlok o začasni prepovedi delovanja šol za voznike. Prepoved velja do 16. aprila 2020. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve omenjenega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.


7. Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru in priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. V primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) je možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru in zagotavljanje ustrezne razdalje 1,5 m lažje in je zato lahko v prostoru prisotnih več kot 5 oseb. Prostore je potrebno redno prezračevati. V kolikor gre za naravno prezračevanje, je potrebno imeti odprta vhodna vrata in dodaten vir zraka (okno, druga vrata ipd.). V kolikor to ni mogoče oziroma je urejen sistem prisilnega prezračevanja, je potrebno zagotoviti najvišjo možno moč prisilnega prezračevanja in imeti odprta vhodna vrata.


Razdalja med čakajočimi na blagajni naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu). Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlagajo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.


8. Ministrstvo za okolje in prostor je sporočilo, da se odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.


9. Izdan je bil Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na podlagi katerega začasno prenehajo obratovati mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki so določeni v prilogi C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju. Odlok začne veljati 18. marca 2020 ob 00.00 uri in velja do preklica.


Še naprej bomo spremljali vse novice in ukrepe Vlade RS ter jih sproti objavljali.


Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

41 views0 comments
bottom of page