top of page

Predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi ukrepi

Updated: Nov 19, 2021

Zaradi obstoječe situacije in sprejema številnih interventnih ukrepov vezanih na razglašeno epidemijo v Sloveniji, je včeraj, 16.3.2020 Vlada Republike Slovenije na dopisni seji določila besedilo Predloga Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju ''Zakon'').


Po preverjenih informacijah Finančna Uprava RS zaenkrat posluje normalno, v smislu poteka postopkov in izdajanja odločb.


Med drugim so cilji omenjenega predloga Zakona tudi ti, da se omogoči zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID-19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic strank, saj je zaradi teh in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država, posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo, onemogočeno pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov, zato se po predlogu omenjenega Zakona podaljšujejo tudi materialni roki, ki so prekluzivni in ki od njih zahtevajo določeno ravnanje. Z ukrepi na področju upravnih in drugih javnopravnih zadev se omogoči zadržanje tekov roka ter daje pravno podlago za omejitev poslovanja državnih organov in drugih upravnih organov. Vladi RS se po predlogu Zakona daje pravna podlaga, da lahko sprejme tudi dodatne ukrepe.


Predlog omenjenega interventnega Zakona v delu, ki se nanaša na postopanje državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri vodenju upravnih postopkov med drugim določa, da se onemogoči vlaganje pisnih in ustnih vlog neposredno pri organih, razen pri uveljavljanju pravic, ki se praviloma uredijo na »okencu« (npr. osebni dokumenti, podaljšanje registracij, itd.), hkrati pa se omogoči vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa.


Ukrepi naj bi veljali le za čas do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. V primeru, da bo predhodno naveden predlog potrjen, lahko to vpliva na trenutno poslovanje Finančne Uprave RS, o čemer vas bomo sprotno obveščali.


Za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi preko telefona ali elektronske pošte.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

24 views0 comments
bottom of page