top of page

Obvestilo o poslovanju podjetja A Tax International v času razglašene epidemije v Sloveniji

Updated: Nov 19, 2021

V A Tax International d.o.o. se zavedamo resnosti trenutne situacije v Sloveniji in svetu, zato smo tudi za naše zaposlene s koncem prejšnjega tedna uvedli delo od doma, s katerim skrbimo za zdravje naših zaposlenih, njihovih družin in seveda vas, naših strank. Vse predvidene sestanke in prihajajoče sestanke bomo izvedli na daljavo, prav tako smo za vas dosegljivi preko telefona ali maila nemoteno. Kljub izredni situaciji smo naredili vse, da naše delovanje in storitve za stranke potekajo tekoče, kar pomeni da sledimo vsem zakonsko določenim rokom in vsem rokom, ki so bili dogovorjeni s strankami. Zavedamo se, da je varnost podatkov naših strank na prvem mestu in spoštujemo zaupanje, ki ga imate v nas. Z njimi ravnamo skrbno in skladno s protokoli ter vsemi veljavnimi predpisi. Tudi pri organiziranem delu na domu spoštujemo omejitve dostopov do podatkov za nepooblaščene osebe, skrbno rokovanje s samimi podatki in druge tehnično organizacijske ukrepe.


Naša ekipa svetovalcev vam je z nasveti in informacijami glede trenutne situacije na področju delovno-pravne zakonodaje na voljo, prav tako smo tu za vas za vsa vprašanja iz področja davčnega, finančnega, pravnega, računovodskega ali IT svetovanja.


Vseskozi spremljamo ukrepe in priporočila vlade RS, ki jih bomo v nadaljevanju tudi objavljali na naši spletni strani ter na našem Linkedin profilu.


Tudi mi se pridružujemo pozivu #ostanidoma, saj verjamemo da le tako lahko zaščitimo sebe, naše najbližje ter pomagamo zdravstvu, zdravstvenim delavcem ter vsem, ki tako ali drugače skrbijo za našo družbo.


//Translation//


At A Tax International Ltd we are aware of the seriousness of the current situation in Slovenia and all over the world, so since the end of the last week our team is working remotely from home. We took this action in order to take care of the health of our employees, their families and of course you, our clients. All already scheduled meetings and upcoming meetings will be executed online via communicating tools. Despite critical and emergency situation, we are making everything possible that our work and customer’s service will run smoothly. All our client’s needs and agreed deadlines, as well all statutory deadlines will be met without delay. Our team members will remain at your disposal via email or phone during our working time. We are aware of the importance of our client’s data, that is why we handle them in accordance with protocols and valid legislation and utmost respect. Even with organized work at home, we respect restrictions on access to data for unauthorized persons, careful handling of the data itself and other technically organizational measures.


Our team of advisers is at your disposal with advice and information about the current situation regarding labour law and of course all other regular information regarding tax, finance, accounting, legal and IT advisory.


We are constantly monitoring the measures and recommendations of the Government of the Republic of Slovenia, which we will gather and publish on our website and here on our Linkedin profile.


We are joining to the call #stayhome because we believe that this is the only right way to protect ourselves, our families and friends. With this we will also help our healthcare system, healthcare workers and everyone who is taking care for our society at this moment to overcome this situation.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

47 views0 comments
bottom of page