top of page

Brexit potrjen – kako naprej? Kako bo to vplivalo na vaše poslovanje?

Updated: Nov 19, 2021

Evropski parlament je na včerajšnjem plenarnem zasedanju glasoval glede sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju ZK) iz Evropske unije (v nadaljevanju EU) in ga z večino tudi potrdil. Sporazum o izstopu začne veljati 31. januarja 2020 ob polnoči po bruseljskem času. Po 31. januarju 2020 bo začelo veljati prehodno obdobje, ki bo veljalo vse do konca leta 2020. V tem času se morata EU in ZK poenotiti glede vseh dodatnih dogovorov o medsebojnemu sodelovanju. Pogoji poslovanja podjetij se v tem prehodnem obdobju ne bodo spremenili in ostajajo enaki do konca leta 2020.

V tem vmesnem prehodnem obdobju do konca leta 2020 pa ostajajo v veljavi vsa trenutno veljavna pravila o trgovini, potovanjih in poslovanju.

Po datumu izstopa ZK več ne bo del odločanja v EU. To pomeni, da več ne bo zastopano v institucijah, agencijah ali organih EU. Po začetku leta 2021 bo ZK postalo tretja država v odnosu do držav članic EU.

Kot je podrobno opisano na spletni strani Finančne uprave RS (v nadaljevanju FURS), kjer si lahko preberete vse podrobnosti o prihodnjem poslovanju z ZK, bo ZK z izstopom iz EU postala tretja država. Od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za ZK ne bodo več veljala. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajajo carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz ZK, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Kot navaja FURS, tudi dobava blaga po postopkih 42 in 63 v ZK ne bo več mogoča. Davčni zavezanci iz ZK ne bodo mogli več nastopati kot končni prejemniki. Sprememba velja tudi za uvoznike iz ZK, ki bodo po novem za odobritev postopkov 42 oz. 63 potrebovali slovensko identifikacijsko številko za DDV in davčnega zastopnika, ki ga imenujejo v Sloveniji. V tem primeru gre za novo davčno zastopanje - imenovanje davčnega zastopnika za davčnega zavezanca iz tretje države ni enako morebitnemu obstoječemu davčnemu zastopanju za postopek 42 za davčnega zavezanca iz druge države članice. Obstoječa davčna zastopanja za postopek 42 tako po izstopu ZK ne bodo več veljavna. To velja za vsa dovoljenja ali odobritve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi zakonodaje EU.

Spremembe bodo veljale tudi za opravljanje storitev – na določitev kraja opravljanja storitev in s tem kraja obdavčitve DDV bo po Brexitu vplivalo več dejavnikov, kot so npr. narava storitve, prejemnik storitve in kraj opravljanja storitve. Ob tem je pomembno razmisliti kaj lahko naredite že danes za to, da se bo začetek leta 2021 začel čim bolj umirjeno in brez pretresov pri poslovanju z ZK. Na nekatere stvari se lahko pripravite že danes, saj niso odvisne od prihajajočih pogajanj. Priporočamo, da svoje podjetje in vaš način poslovanja na prihajajoče spremembe pripravite veliko prej.

Prav tako bodo v veljavo stopile spremembe vezane na fizične osebe, ki so državljani ene od držav članic EU in si želijo ostati v ZK. ZK je doseglo sporazum z EU in nekaterimi drugimi državami o ščitenju pravic državljanov EU in njihovih družinskih članov, ki živijo v ZK. Ta sporazum velja tudi za državljane Norveške, Islandije, Lihtenštajna in ločen sporazum za državljane Švice. Za državljane omenjenih držav in držav članic EU bo veljalo, da se bodo morali prijaviti za bivanje, ostale stvari bodo ostale nespremenjene. Odvisno od pogojev, ki jih izpolnjujejo, obstajata 2 možnosti, kako lahko uredijo svoje bivanje v ZK. Prva možnost je ta, da podajo ''Vlogo za prijavo v shemo za pridobitev statusa za državljane EU'' ali pa podajo vlogo za državljanstvo. Več informacij o samem postopku najdete na spletni strani https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families. V primeru, da bi radi izvedeli kakšne možnosti imate v tem primeru, lahko izpolnite tudi vprašalnik na spletni strani https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen, kjer boste dobili odgovor za vašo konkretno situacijo.

Nekatere spremembe bodo vplivale tudi na državljane ZK, ki so si ustvarili svoje življenje v Sloveniji ali drugi državi članici EU.

Slovenija in ZK imata sklenjen sporazum o izognitvi dvojnega obdavčevanja, ki zagotavlja, da se ne plačuje davka na isti dohodek v obeh državah. Brexit tega sporazuma ne bo spremenil in ostajajo enaka pravila kot do zdaj.

V primeru, da poslujete v ZK in boste potrebovali pomoč pri pripravi na spremembe, ki jih prinaša Brexit v letu 2020, vam lahko pri tem pomagamo. Imamo mrežo partnerskih pisarn v EU in ZK, kjer lahko pridobimo vse relevantne informacije za vaše poslovanje.


Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

183 views0 comments
bottom of page