top of page

Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih

Updated: Nov 19, 2021

Evropska komisija je 18. julija 2019 objavila posodobljen seznam predhodnih odločb, izdanih v okviru projekta VAT Cross Border Rulings (v nadaljevanju ''CBR''), skupaj s sodelujočimi državami članicami in postopkom vložitve zahtevka za davčno stališče v zvezi s predvidenimi transakcijami. Obvestilo o tem je prav tako izdal FURS v Pojasnilu št. 4230-151/2019 z dne 10. 07. 2019, ki ga lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Poslovanje_z_nami/Novodila_in_pojasnila/2019/4230-151_2019_Zasebni_zahtevki_za_davcno_stalisce_glede_DDV_v_cezmejnih_primerih.docx.


CBR je pilotni projekt, ki ga je Evropska komisija začela v okviru DDV foruma že leta 2013, v projektu pa trenutno prostovoljno sodeluje 18 držav članic, med njimi tudi Slovenija. V okviru tega projekta lahko, če ste davčni zavezanec, ki načrtuje zapleteno čezmejno transakcijo v eno ali več sodelujočih držav članic, zaprosite za davčno stališče v zvezi s predvidenimi transakcijami.


Za davčno stališče zaprosite tako, da pri davčnemu organu države članice, kjer je vaša družba identificirana za DDV, vložite zahtevek, pri tem pa morajo biti izpolnjeni pogoji iz nacionalnih upravnih odločb. Zahtevku je potrebno priložiti prevod v uradni jezik drugih zadevnih držav članic oziroma drug ustrezen prevod, skladno z določili Evropske komisije. Za Slovenijo velja, da morajo biti prevodi v angleškem ali slovenskem jeziku. Razpredelnica s prevodi, določenimi za posamezno državo je dostopna na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cbr_info-notice-to-the-public_sl.pdf .


Zahtevek za davčno stališče, ki ga vlagate v Sloveniji, lahko pošljete ge. Vidi Skomina na e-mail naslov vida.skomina@gov.si.


Država članica, v kateri je bil zahtevek vložen, lahko z namenom razjasnitve primera zaprosi za dopolnitev podatkov. Prizadevati si mora za čim hitrejšo odločitev v zvezi z izpostavljeno problematiko, kar stori z izmenjavanjem mnenj. Stališča držav članic glede DDV obravnave čezmejne transakcije so seveda lahko različna, v takem primeru pa država članica, ki je vprašanje prejela, svojemu odgovoru priloži še odgovor drugih držav članic.


Postopki za vložitev in prejem predhodnih odločb se med različnimi nacionalnimi davčnimi organi razlikujejo. Pri nas Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 13. členu določa, da ima vsak zavezanec za davek pravico, da mu davčni organ pravočasno, najpozneje pa v 30 dneh po predložitvi vprašanja in vseh informacij, ki so relevantne za pripravo pojasnila, posreduje pojasnila o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju.


Tako pojasnilo v Sloveniji predstavlja zgolj predhodno informacijo glede davčne obravnave zadevne čezmejne transakcije in za davčnega zavezanca nima pravnih posledic. Za razliko od nekaterih drugih držav članic, v katerih je pri vložitvi zahtevka potrebno plačati določene pristojbine, pri nas pojasnilo ni plačljivo.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page