top of page

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Updated: Nov 19, 2021

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.


Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja. To pomeni da se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja, notarski stroški, stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.


Razpis je odprt do 31.03.2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.


Pri uspešnem statusnem preoblikovanju vaše družbe vam lahko svetuje tudi A Tax International, kjer vam bomo s strokovnim znanjem in izkušnjami pomagali pri davčnih in pravnih postopkih preoblikovanja.


Objavljen razpis si lahko pogledate tukaj.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

65 views0 comments
bottom of page