top of page

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (BREXIT) – Kako naprej?

Updated: Nov 19, 2021


V skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji bo Združeno kraljestvo 29. marca 2019 izstopilo iz Evropske unije. Ali bo ta izstop z dogovorom ali brez, trenutno še ni jasno.

V primeru medsebojnega dogovora bo v veljavi prehodno obdobje, kar pomeni da bo Združeno kraljestvo še naprej del enotnega trga in carinske unije, kar pomeni da bo še naprej potekal prost pretok blaga in storitev.

Brez dogovora med Evropsko unijo (EU) in Združenim kraljestvom do 29. marca 2019 bo Združeno kraljestvo brez prehodnega obdobja postalo tretja država za vse članice EU, kar pomeni da bo vso medsebojno izmenjano blago deležno carinskega nadzora, kontrole ter uvoznih dajatev.

Ukrepi, ki lahko prizadanejo posamezna podjetja v primeru da ne bo podpisanega sporazuma, so odvisni od narave poslovanja ter dejavnosti, s katero se ukvarjajo. V primeru izstopa brez dogovora, bo vpeljanih več ukrepov, ki veljajo za tretje države. To pomeni, da se ne bodo več uporabljala pravila, ki veljajo glede obdavčitve z DDV med državami članicami EU. V praksi to pomeni predložitev carinske deklaracije ob izvozu ali uvozu, ter obračunavanje DDV-ja, ki se lahko ob uvozu obračuna s carinsko deklaracijo, blago pa se ob izvozu oprosti plačila DDV-ja. Če ne bo prišlo do dogovora, tudi razna dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov, izdanih iz strani carinskih organov Združenega kraljestva, ne bodo veljavna na carinskem območju EU. Prav tako ne bodo več veljala dovoljenja in odobritve, ki so bila izdana na podlagi EU zakonodaje. Pri trgovanju z blagom, za katerega veljajo prepovedi ali omejitve, bo potrebno posebno dovoljenje. Za preferencialno blago se prav tako ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini ali avtonomni režimi, ki so bili sklenjeni s posameznimi državami. Za materiale Združenega kraljestva bo začelo veljati, da so to materiali brez porekla, prav tako za njih ne bo več možna kumulacija. Za pridobitev preferencialnega porekla bo tako potrebno izpolniti pravila o zadostni obdelavi ali predelavi blaga. Na področju tranzitnega postopka ne bo nobenih sprememb, saj bo Združeno kraljestvo pristopilo h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku. To pomeni, da se bo še naprej uporabljal skupni tranzit in računalniški tranzitni sistem. Spremembe bodo veljale tudi za trošarinsko blago, za katerega več ne bo veljal odlog plačila trošarine, ki velja za članice EU. V tem primeru se bodo pošiljke obravnavale kot uvoz blaga iz tretjih držav, skladno z izvoznimi carinskimi formalnostmi. V tem primeru bodo nastale obveznosti plačila trošarine ob uvozu, razen v določenih izjemah.

Več tekočih informacij, ki so pomembne za vaše poslovanje z Združenim kraljestvom, lahko najdete na spletni strani Finančne uprave RS.

Vir: Povzeto po obvestilu Finančne uprave Republike Slovenije iz dne 15.02.2019.

Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

72 views0 comments
bottom of page