top of page

DELAVNICA: Kako zagotoviti pravilno in zakonito obdelavo osebnih podatkov?

Updated: Dec 22, 2020
V podjetju A Tax International d.o.o. dne, 25. novembra 2016 ob 10. uri pripravljamo pravno delavnico Kako zagotoviti pravilno in zakonito obdelavo osebnih podatkov, ki je namenjena službam znotraj organizacij, ki se srečujejo z obdelavo osebnih podatkov (npr. kadrovski, pravni in oddelki za trženje, vodstvo družb, računovodstvo in finance itd.).


Uvodni del delavnice bo namenjen splošnem pregledu zakonodaje in prakse na področju obdelave osebnih podatkov. V nadaljevanju delavnice se bomo najprej osredotočili na obdelavo osebnih podatkov v multinacionalkah, kjer bomo največ pozornosti namenili prenosu osebnih podatkov znotraj EU in izven EU (npr. shranjevanje osebnih podatkov na strežnikih, ki se nahajajo izven RS, izmenjava podatkov med družbami znotraj skupin itd.) ter v zvezi s tem predstavili rešitve, ki jih omogoča trenutna zakonodaja.


V zadnjem sklopu delavnice se bomo osredotočili na obdelavo osebnih podatkov zaposlenih s strani delodajalca in v zvezi s tem izpostavili najbolj problematična področja (npr. shranjevanje kopij dokumentov zaposlenih, video nadzor zaposlenih, vpogledi v elektronsko pošto zaposlenih, evidentiranje in shranjevanje zgodovine obiskanih spletnih strani, izpisi telefonskih klicev, GPS v službenih vozilih itd.). Več o vsebini lahko najdete spodaj.


Tekom delavnice bomo obravnavali predvsem praktične primere.


Delavnico bo povezovala Odvetnica Pavla Bolner Bolarič.


Kotizacija za udeležbo na delavnici je 100 € + DDV, v namen interaktivnega reševanja vprašanj in izmenjave izkušenj je delavnica prilagojena za manjše število udeležencev. Delavnica bo v celoti potekala v podjetju A Tax International d.o.o. na naslovu Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana.


Za vsa vprašanja smo na voljo preko e-maila izobrazevanje@ataxint.com in na telefonski številki 01 200 98 40.


Vljudno vabljeni!
Podrobnejša agenda delavnice


1. Splošno o obdelavi in varstvu osebnih podatkov

Pregled in obrazložitev osnovnih pojmov na področju obdelave osebnih podatkov

Obveznosti in pravice upravljalcev zbirk osebnih podatkov

Obveznosti in pravice posameznika v zvezi z osebnimi podatki

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca (izvrševanje nadzora, izrekanje glob itd.)

2. Obveznosti in pravice upravljalcev zbirk osebnih podatkov

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Pogodbena obdelava osebnih podatkov (podobdelava)

Prenos osebnih podatkov v države članice EU

Prenos osebnih podatkov v tretje države

3. Delodajalec kot upravljalec osebnih podatkov zaposlenih

Katere osebne podatke zaposlenih lahko delodajalec obdeluje

Elektronsko beleženje prihodov in odhodov

Ravnanje s službeno elektronsko pošto in drugo korespondenco zaposlenih (službeni mobilni telefoni, mrežni tiskalniki itd.)

Spremljanje službenih vozil s strani delodajalca

Videonadzor in pametni videonadzor na delovnem mestu

Uporaba in beleženje zgodovine obiskanih spletnih strani

Nadzor bolniških odsotnosti
147 views0 comments
bottom of page