top of page

Kakšne spremembe se nam obetajo na področju DDV-ja za male davčne zavezance?

Updated: Nov 18, 2021

Mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP) se, v primerjavi z velikimi, soočajo z nesorazmerno visokimi stroški za zagotavljanje skladnosti na področju davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), še posebej, če opravljajo obdavčljivo dejavnost tudi v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju EU).


Direktiva 2006/112/EC (v nadaljevanju Direktiva) že sedaj sicer vsebuje nekaj poenostavitev za MSP. Glavna poenostavitev malim davčnim zavezancem tako omogoča oprostitev obračunavanja DDV, če njihov letni obdavčljivi promet ne presega določenega praga, ki pa se razlikuje med državami članicami. Poudarjamo pa, da mali davčni zavezanec ob uveljavljanju oprostitve obračunavanja izhodnega DDV seveda tudi nima pravice do odbitka vhodnega DDV, tako da morajo davčni zavezanci dobro premisliti, če želijo izkoristiti to poenostavitev.


Trenutni pragovi za oprostitev znašajo med 0 EUR v Španiji, Bolgariji in na Nizozemskem in vse do 85.000 GBP (cca. 98.000 EUR v času pisanja) v sedaj že bivši članici Veliki Britaniji. Dokaj visok prag ima z 82.800 EUR tudi Francija (ta prag velja za dobave blaga). V Sloveniji prag znaša 50.000 EUR in je eden izmed višjih v EU. Pri tem pa je pomembno poudariti, da je oprostitev po celotni EU omejena le na domača podjetja, medtem ko se morajo tuja podjetja v drugih državah članicah identificirati za DDV namene takoj, ko začnejo na ozemlju te države opravljati obdavčljivo dejavnost.


Če navedeno povzamemo s primerom, to pomeni, da bi se sedaj avstrijski davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljiv promet na ozemlju Slovenije, moral takoj registrirati za namene DDV, ne glede na znesek prometa. Pri domačih slovenskih davčnih zavezancih pa ta obveznost, kot že omenjeno, lahko nastopi šele pri 50.000 EUR prometa. To seveda povečuje stroške tujih družb, hkrati pa vpliva na konkurenčnost.


Svet EU je februarja sprejel spremembo Direktive, kjer enotna shema prinaša enako obravnavo malih davčnih zavezancev na posameznih trgih, ne glede na državo članico ustanovitve.

Sprememba Direktive tako določa enoten najvišji možni nacionalni prag obdavčljivega prometa, ki ga davčni zavezanec v državi članici EU ne sme preseči, da lahko uveljavlja shemo za male davčne zavezance. Ta bo znašal največ 85.000 EUR, države članice pa ga lahko poljubno znižajo oziroma prilagodijo nacionalni ekonomski in politični situaciji.


Glavna novost, ki jo dopolnitev Direktive prinaša torej je, da morajo države članice z uzakonjeno shemo za male davčne zavezance enako obravnavo zagotoviti tudi davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU ob izpolnjevanju določenih pogojev. Zavezanci pri tem ne smejo ustvariti kumulativno več kot 100.000 EUR obdavčljivega prometa znotraj celotne EU in hkrati ne smejo preseči nacionalnega praga v vsaki posamezni državi članici. Ti pogoji služijo kot varovalka, da je ukrep res namenjen malim davčnim zavezancem in preprečuje morebitne zlorabe.


Če nadaljujemo naš zgornji primer, se po novem avstrijskemu davčnemu zavezancu ne bo potrebno identificirati za namene DDV v Sloveniji, če tu ne bo presegel praga, ki ga bo naknadno določila Slovenija (največ do 85.000 EUR letnega obdavčljivega prometa), hkrati pa seštevek njegovega letnega obdavčljivega prometa po celotni EU ne bo presegel praga 100.000 EUR. Seveda bodo lahko enake ugodnosti uživali tudi slovenski mali davčni zavezanci v drugih državah članicah.


Z navdušenjem nad sprejetimi spremembami pa lahko še malo počakamo, saj imajo države članice čas za implementacijo sprememb v nacionalno zakonodajo do 31.12.2024. Spremembe naj bi tako stopile v veljavo 1.1.2025. Do takrat bo tudi znano, ali bo v Sloveniji prišlo do zvišanja praga za male davčne zavezance ali pa se bo država odločila ohraniti trenutni prag obdavčljivega prometa v višini 50.000 EUR.


Spremembe, ki jih prinaša predlog enotne DDV sheme za male davčne zavezance, so le eden izmed mnogih korakov, ki jih EU že leta sprejema v smeri največjega možnega poenotenja DDV zakonodaj vseh držav članic. O spremembah vas bomo obveščali v naših naslednjih člankih.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

286 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page