SEZNANITE SE Z NOVICAMI.

VZEMITE SI ČAS ZA IZOBRAŽEVANJE.

NOVICE / NEWS

17 Apr 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS št. 49/2020, v nadaljevanju ZIUZEOP) v 76. členu določa, da la...

10 Apr 2020

Evropska unija je 7. aprila 2020 v Uradnem listu EU objavila Sklep Evropske komisije, ki je bil sprejet 3. aprila 2020. Ob upoštevanju trenutnih razmer in ob pozivih večine držav članic EU,...

3 Apr 2020

Po zakonu ZDR-1 je opredeljeno povračilo stroškov delavcem, ki svoje delo opravljajo od doma. ZDR-1 določa, da se morata delavec in delodajalec dogovoriti o kritju stroškov, ki delavcu nasta...

Ob naših rednih vsakodnevnih obvestilih iz različnih področij delovanja podjetij, za katere ocenjujemo, da pomembno vplivajo na poslovanje vaših družb, v nadaljevanju na kratko pišemo o prip...

1 Apr 2020

28. marca 2020 je bil v Uradnem Listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), namenjen omilitvi negativnih posledic epidemije COVID-19...

30 Mar 2020

Ob vsakodnevnem spremljanju interventnih ukrepov Vlade RS, zaradi prisotnega virusa Covid-19, vas želimo neodvisno od navedenega seznaniti z nekaterimi spremembami pomembnejših obstoječih za...

27 Mar 2020

Republic of Slovenia (hereinafter RS) published Intervention Measures in the Fiscal Area Act (hereinafter Intervention law) in the Official Gazette of the RS on March 28, 2020. The Intervent...

26 Mar 2020

On March 18th, 2020, the Government of the Republic of Slovenia (hereinafter RS) and National Assembly of the RS adopted the Intervention Measure Act on Deferred Payments of Borrowers' Oblig...

24 Mar 2020

Vlada Republike Slovenije (RS) je 18. marca 2020 sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki je bil sprejet s strani Državnega zbora RS, veljati pa zač...

18 Mar 2020

Sproti spremljamo sprejeme interventnih ukrepov s strani Vlade Republike Slovenije (RS). Da vam olajšamo osebno delovanje in seveda poslovanje, vam pošiljamo zbirko včeraj sprejetih ukrepov...

Please reload

 

A TAX INTERNATIONAL D.O.O.

Beethovnova ulica 4

1000 Ljubljana  |  Slovenija

P   + 386 /0/1 200 98 40

F   + 386 /0/5 914 27 38  

@2016 A Tax International. Vse pravice pridržane